Interline pH-minus tabletten 80 stuks (8 gram)

13,25

Interline pH-minus tabletten 80 stuks (8 gram). Producttype: pH-regelaar
Productvorm: Tabletten
Kleur van het product: Wit. Gewicht: 640 g. Breedte verpakking: 100 mm
Diepte verpakking: 100 mm
Hoogte verpakking: 95 mm
Voor het verlagen van de pH-waarde van zwemwater
Voor de optimale werking van het chloor
Tabletten van 8 gram per stuk
Geschikt voor hard en zacht water

EAN: 8717496964526 Artikelnummer: 52781312 Categorieën: ,

Beschrijving

Met pH-minus verlaagt de pH-waarde van het zwemwater. De pH-waarde van het zwembadwater is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd. Raadpleeg uw leverancier als de pH-waarde dikwijls gecorrigeerd moet worden. Wanneer uw zwembadwater een te hoge pH-waarde heeft, zal er sneller sprake zijn van alg- en kalkvorming in het bad doordat het chloor minder goed werkt. Met de pH-Minus Tabs van Interline kunt u de pH-waarden van het water naar beneden corrigeren.

Extra informatie

Gewicht 700 kg
Afmetingen 10 × 10 × 9,5 cm
Model

pH-minus tabletten 80 stuks (8 gram)

Gewicht

640 g

Kleur

Producttype

Geschikt voor zwembad-/spawater

Ja

Productvorm

Tabletten

Gebruiksinstructie

Gebruiksaanwijzing: De pH-waarde van het zwembadwater is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten en dient tussen 7,2 en 7,6 te worden gehandhaafd. Raadpleeg uw leverancier als de pH-waarde dikwijls gecorrigeerd moet worden. Het middel oplossen in een emmer water en vervolgens gelijkmatig over het wateroppervlak verdelen. 80 g (= 50 ml) product per 10 m³ water verlaagt de pH met ongeveer 0,1. Per behandeling nooit meer dan 300 g (190 cc) per 10 m³ water ineens doseren. Een eventuele tweede behandeling pas 12 uur nà de eerste behandeling uitvoeren. Tijdens de behandeling dient de pomp 3 tot 4 uur in werking te zijn. Dit middel kan tevens worden gebruikt om de TA waarde (totale alkaliniteit) te reduceren. De ideale TA-waarde bedraagt 100-150 mg/l (ppm). Om de TA-waarde met 10 mg/l te verlagen dient 180 g (115 cc) per 10 m³ water te worden gedoseerd.\nATTENTIE: Altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Koel, droog en in gesloten verpakking bewaren. Lege verpakkingen uitspoelen met zwembadwater, alvorens af te voeren volgens bestaande voorschriften.\nGevarenaanduidingen: Veroorzaakt ernstig oogletsel.\nVoorzorgsmaatregelen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Opslaan volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Titel

Ga naar de bovenkant